روش تحقیق اجتماعی از واقعگرایی صرف [پوزیتویسم] تا معیارگرایی [واقعگرایی توأم با ارزشگرایی]
30 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » تابستان 1375 - شماره 7 (9 صفحه - از 66 تا 74)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی