سرمقاله: رو به گفت و گو
31 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » پاییز 1384 - شماره 27
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی